Budownictwo

czym są masy bitumiczne i taśmy dylatacyjne

czym są masy bitumiczne i taśmy dylatacyjne

Masa bitumiczna to połączenie różnych substancji bitumicznych i kruszywa. Pierwszy podręcznik traktujący o produkcji i przetwarzaniu substancji bitumicznych i masy bitumicznej opublikował w 1905 roku C.Richardson, pierwszy europejski patent na masę bitumiczną pojawił się w Niemczech rok później. 

Masa bitumiczna popularnie jest nazywana asfaltem i jej pierwsze zastosowania to izolacja w systemach elektrycznych, uszczelnianie bezpieczników elektrycznych i dachów. Masy bitumiczne na szeroką skalę zaczęto stosować po 2 Wojnie Światowej na masową skalę w budownictwie drogowym do kładzenia ostatnich kilku warstw nawierzchni dróg.

Najważniejsze dla budownictwa drogowego właściwości masy bitumicznej to:

 • bardzo silna hydrofobowość, woda praktycznie nie zwilża masy bitumicznej, w kontakcie z nią pozostaje wyjątkowo stabilna, w praktyce lata ekspozycji na wodę można wykryć tylko na powierzchni.
 • Ponadto masy bitumiczne zachowują stabilność chemiczną w stosunku do większości kwasów nieorganicznych (wyjątki: kwas azotowy HNO3 i kwas siarkowy H2SO4), zasady i sole, silnie polarne rozpuszczalniki, takie jak alkohol i woda, jednak w wyższych temperaturach są one palne.
 • Masa bitumiczna  jest częściowo rozpuszczalna lub pęcznieje w ciekłych węglowodorach, takich jak.  benzyna, olej napędowy, oleje lub inne niepolarne rozpuszczalniki np.toluen, tri chloroetan.
 • bardzo dobra przyczepność i właściwości adhezyjne na suchych powierzchniach
 • Wodoodporna, o niskiej rozpuszczalności w wodzie (od 0,001 do 0,1%)
 • Dobra odporność na warunki atmosferyczne (trudno się utlenienia na powietrzu)
 • W dużej mierze nieszkodliwa fizjologicznie
 • doskonale się nadaje do recyklingu (wielokrotnego wykorzystania

Pod adresem czd.com.pl sprawdzisz asfalt na zimno oraz inne mieszanki bitumiczne

Wady masy bitumicznej w zastosowaniach w budownictwie drogowym:

Najważniejszą wadą jest starzenie się asfaltu, które wywoływanie jest przez następujące, powiązane ze sobą czynniki czynniki

 • poprzez parowanie zawartych w niej węglowodorów lekkich (destylacja)
 • poprzez reakcję z tlenem atmosferycznym, który wchodzi w reakcje z węglowodorami i wiązaniami C-H
 • starzenie strukturalne, powolne reakcje chemiczne wewnątrz masy bitumicznej

Powyższe czynniki sprawiają, że z upływem czasu masa bitumiczna traci swą doskonałą lepkość, twardnieje, kruszeje i pęka.

Rodzaje mas bitumicznych

 • popularny asfalt powszechnego zastosowania
 • masa bitumiczna drogowa ciężka
 • masa bitumiczna drogowa lekka stosowana w budownictwie drogowym do pracy w niskich temperaturach (Skandynawia)
 • masa bitumiczna drogowa modyfikowana polimerami
 • masa bitumiczna drogowa tzw. dmuchana o podwyższonej odporności na wysokie i niskie temperatury

Taśmy dylatacyjne w budownictwie drogowym

Wszystkie materiały budowlane mają specyficzną, ale zawsze różną od zera dylatację termiczną. Kładąc duże powierzchnie asfaltu (szczególnie betonu i asfaltobetonu) bezwzględnie konieczne jest użycie zabezpieczeń przed pękaniem nawierzchni przy często gwałtownie zmieniających się temperaturach. Służą do tego taśmy dylatacyjne. Produkowane są zwykle ze wspomnianych wyżej mas bitumicznych polimerowych, czasem dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości z udziałem drutu zbrojeniowego. Do asfaltobetonu i samego betonu taśma dylatacyjna jest tylko metalowa.